Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

Hjem

Min tenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori.

Fokus er på person; "du er god"; på kjærlighet, og på ”time-in”, dvs. "kom til meg når livet blir vanskelig"!

Hos meg skal barnet elskes, det vil si trygg tilknytning skal fremmes.

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no