Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

HYPPIGE SPØRSMÅL1. Hefter med kopi av overhead

Det finnes hefte med kopi av overhead fra alle 9 dagskurs. Disse kanm forespørres ved å sende meg en e-post. Heftene vil bli tilsendt som PDF-fil. 
Har du fått eller kjøpt/bestilt heftene nr. 1 til 6, da trenger du ikke heftene fra del 7, 8 og 9. 

2. Får jeg dekket mine reiseutgifter til og fra Joachim Haarklou i Arendal?

Spør pasientreiser.no før du reiser. Mange har fått igjen reiseutgifter etter rimeligste sats. 

3. Kan jeg tilegne meg selv mer kompetanse om tilknytningsforstyrrelse?

Du kan gå på kurs.
Du kan lese mine artikler, se: Artikler
Du kan lese bøker om emnet, se: Litteraturanbefalinger

Du kan melde deg på et innføringskurs i COS, circle of security.

4. Hvem har kompetanse på tilknytningsproblematikk der vi bor?

Jeg har ingen god oversikt over hvem som har denne type kompetanse der du bor.
For barn og ungdom skal lokal ABUP (psykisk helsevern for barn og ungdom) ha kompetanse på undersøkelse og behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse. Dersom de ikke har kompetansen, er det ønskelig at de tilegner seg den, da den faller inn under deres kompetanseområde. Alternativt kan de henvise til annen BUP som har kompetansen.

DanAdopt Danmark har liste over spesialister på tilknytning / adopsjon i Norden.
Se: www.danadopt.dk

5. Finnes det en forening for foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse?

En slik forening er etablert i 2009, tilknytningsforstyrrelse.norge.
Foreningen er nylig revitalisert. 

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no